Mål for skovrejsning

Byrådets mål for skovrejsning:

  • Solrød Kommune arbejder for de statslige interesser omkring skovrejsning, hvor det er et mål, at skovlandskaber skal udgøre 20-25 % af landets areal.

Solrød Kommune arbejder for den statslige interesse, at skovlandskaber skal udgøre 20-25 % af landets areal, og at det tilskyndes, at nye private skove placeres de steder, hvor det ud fra en samfundsmæssig helhedsbetragtning er mest hensigtsmæssig, og at områder, hvor skovrejsning er uønsket, friholdes for skovrejsning.

Byrådets mål er overført uændret fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.