Retningslinjer for friluftsområder og -anlæg samt kolonihaver

Gode friluftsområder og hensigtsmæssig placering af friluftsanlæg har en høj prioritering i Solrød Kommune.

Solrød Kommune arbejder på at give borgerne den bedst mulige adgang til gode oplevelser i naturen. Oplevelser der indebærer mulighed for leg, aktivitet og mødet mellem mennesker. De samlede retningslinjer for friluftsområder, anlæg og kolonihaver skal sikre, at denne målsætning understøttes og fremmes.

Derudover skal følgende retningslinje overholdes:

Arealanvendelse og anlæg til friluftsformål, herunder støjfølsom anvendelse, må ikke være en hindring for udnyttelsen af de overordnede reservationer til transportkorridorer, trafik- og forsyningsformål, jf. Fingerplan 2019.

Dette skal sikres ved at anvendelse og anlæg er midlertidig og ikke lokalplanpligtig samt at der tinglyses en fjernelsesklausul.

I henhold til Fingerplan 2019, § 24, skal planlægningen sikre, at transportkorridorens landzonearealer friholdes for yderligere permanent bebyggelse og anlæg, bortset fra bebyggelse og anlæg som er nødvendig for driften af landbrugsejendomme.

Du kan se afgrænsningen af transportkorridoren fx på Retningslinjekort for forsyningsnettet.

Se også de overordnede retningslinjer for det åbne land.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.

Stranden og strandparkerne

I Solrød her vi en helt unik strand med særegent naturpræg - Solrød Kommunes største attraktion er den 6 km børnevenlig sandstrand. Men stranden er ikke synlig fra byen, selv om afstanden imellem byen og stranden kun er nogle få hundrede meter.

I dag findes der 4 skiltede adgange med parkeringspladser og toilet-faciliteter. Fælles for de 4 adgange er, at de trænger til et løft, dels så faciliteterne bliver mere tidssvarende og indbydende dels så de bliver mere synlige fra Strandvejen.

Trylleskoven – hovedadgangen:
Ved Trylleskoven er der en rimeligt markant adgang, med parkeringsmulighed på den modsatte side af strandvejen. Skiltning kan forbedres. I skovbrynet mod stranden ligger der en toiletbygning og spor af en tidligere restaurant. Dette er et område, hvor der kommer mange daginstitutioner og skoleklasser.

Her er i 2016 blevet anlagt en naturlegeplads med bålplads og borde med bænke. Toiletbygningen er rimeligt velfungerende, men trænger til modernisering.

Østre Strandvej:
Her findes flere sejlsportsklubber, en parkeringsplads og en strand-kiosk. De seneste tiltag i området er, at der er etableret en beachvolley bane og at kajakklubben har bygget stativer til opbevaring af kajakkerne.

Det er nogle rigtigt gode funktioner, der ligger på dette sted, men en opgradering af forenings- og kioskområdet kan gøre både adgangen og selve området langt mere attraktivt. Der mangler cykelparkering. Et par aktiviteter mere kan styrke området. Der har været uformelle henvendelser til kommunen med et ønske om at udvide/erstatte kiosken med et ”havets hus” med café, kiosk, toiletter og evt. klublokaler og omklædningsfaciliteter.

Solrød Strandpark/Duevej:
Ved Duevej drejer man fra en rundkørsel ind på parkeringspladsen, der kan benyttes af strandens gæster. På vej ind er det første man ser en rodet samling af skilte i forskellig udformning. På et grønt bælte midt på parkeringspladsen står nogle picnic borde, som er ved at være meget forfaldne. Fra parkeringspladsen går man på en skovsti igennem en lille fredet skov. Et stykke inde i skoven ligger en lille muret toiletbygning, der fungerer men trænger til modernisering.

Selve indkørslen til parkeringspladsen fra rundkørslen trænger til et løft, så det virker indbydende og bliver mere synlig fra Strandvejen. På illustrationen er det antydet at den gående og cyklende adgang skal opprioriteres, og at indretningen af hele ankomstpladsen trænger til fornyelse. Inde i skoven skal det gøres mere indbydende, så man føler sig godt tilpas ved at benytte toiletterne.

Solrød Kommune har i 2012 brugt mange ressourcer på at rydde uønsket plantevækst ved Solrød Strand.

Jersie Strandpark/Staunings Ø:
Staunings Ø har med sine indsøer og lange gangbroer en særlig kvalitet for fugle- og naturentusiaster. For småbørn og gangbesværede er der derimod lang vej ud til badestranden. På stranden ved Staunings Ø er der et handicapfortov hen over stranden helt ned til vandet.

Vejen fra strandparken og ud til stranden kan gøres mere attraktiv for børn, ældre og gangbesværede personer, hvis strækningen fra parkeringspladsen ud til stranden inddeles i nogle forløb med forskellige funktioner langs stien. Det kunne være bænke, fugleudkigsposter, noget man kan ballancere på, et shelter hvor man kan gå i ly for regn og blæst. En træbelægning kan forbedre adgangen for handicappede, og åbne muligheder at løbe på rulleskøjter og meget andet.