Retningslinjer for skiltning i Solrød Kommune

Temaet om skiltning er opdelt i geografiske områder, alt efter områdernes karakteristika - henholdsvis Strandvejen, centerområder, erhvervs- og industriområder, boligområder i byzone, landsbyerne og det åbne land.

Ved at klikke dig ind på et af ovenstående emner, kan du læse mere om byrådets retningslinjer for skiltning i de enkelte områder.

De overordnede retningslinjer for skiltning er dog generelle - dvs. de gælder for hele kommunen.

Der er ligeledes fastsat en række mål for skiltning for hver af de enkelte geografiske områder samt generelt for hele kommunen.

Lovgivning og andet baggrundsmateriale finder du her.