Mål for landsbyer

Byrådets mål for landsbyerne er:

  • At sikre landsbyerne som attraktive og velfungerende bysamfund.
  • At sikre de bærende værdier i landsbymiljøerne og dermed styrke landsbyernes identitet.
  • At styrke landsbyernes egenart.

Emnet om landbyerne kommer fra temaet om landsbypolitik fra planstrategien i 2015, og har siden 2017 været med i kommuneplanen.

Der er seks landsbyer i Solrød Kommune - Gl. Havdrup, Jersie landsby, Karlstrup, Kirke Skensved, Naurbjerg og Solrød landsby, seks forskellige landsbyer, men med fælles træk.

Det er seks aktive landsbyer med sjæl og stedsidentitet, engagerede landsbybeboere, der alle har nogle ønsker og udfordringer. Disse kan være store som små og for en stor dels vedkommende, kan de honoreres ved landsbyernes egne initiativer og indsats. Der er ikke nødvendigvis umiddelbare løsninger på alle udfordringerne. Nogle kan begrænse og afhjælpes, andre er nutidens vilkår for at vælge at bo i en landsby med højere til loftet og plads til alle, hvor roen og ”det lille samfund” bliver det væsentligste. Derfor giver man gerne afkald på andre ting.

Landsbyerne i Solrød Kommune har mange muligheder, sammenhold og ejerskab. Det alternative sted at bo -”centralt, men gerne på landet”. Blandt andet derfor ønsker Solrød Kommune, i dialog og samarbejde med landsbyerne, at fastholde og eventuelt udvikle landsbyernes vilkår og værdier således, at landsbyerne fortsat er attraktive og alternative bosætningssteder.

Her er tale om landsbyer med store kvaliteter, med hver deres værdier og potentialer, med hver deres præg og aktiviteter, med en livsstil med nærhed til naturen. Det er landsbyer, som i større eller mindre grad, er tilpasset den nye tids vilkår og behov, og med andre funktioner end oprindeligt, hvor der var tale om småbyer i forbindelse med landbruget. Den begrænsede mulighed for selvforsyning med butikker og servicetilbud, herunder skole og daginstitution, er blevet dagligdag. Et vilkår for nutidens landsbyer, og en præmis, der formodentligt ikke ændres, men som man i stedet må finde alternative løsninger til. I stedet er her lokale samlingssteder, frivillighed, nærhed, fællesskab og smukke byer med bevaringsværdig kulturhistorie og arkitektur. Landsbyer med landsbypræg - hygge, tryghed, samhørighed, højt til loftet og tæt på naturen samt fred og ro som væsentlige værdier.

Byrådets mål er dels hentet fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017 og fra Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden.

I Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden var der også fokus på landsbyerne i form af en række strategier og indsatser. Disse giver ikke umiddelbart anledning til ændringer i kommuneplanen, men på sigt lægges op til et arbejde med landsbyernes værdier og adgangen til det omkringliggende landskab, gennemgang af eksisterende lokalplaner med henblik på, om der skal udarbejdes nye - fx med mulighed for andre boformer.

I løbet af den kommende planperiode forventer Solrød Kommune desuden at udarbejde en helhedsplan for Solrød Landsbys fremtidige udvikling. Helhedsplanen forventes efterfølgende at blive indarbejdet i denne kommuneplan (via kommuneplantillæg).

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.