Vandløb m.v.

Solrød Kommune er gennemskåret af fire vandløbssystemer, som alle udmunder i Køge Bugt, henholdsvis Møllebæk-systemet, Karlstrup Mosebæk-systemet, Solrød Bæk-systemet og Skensved Å-systemet.

Tilsammen udgør de 4 vandløbssystemer i Solrød Kommune ca. 30 km vandløb. Alle 4 vandløbs-systemer hænger sammen med de 3 store naturområder i kommunen, idet Møllebæk-systemet og Karlstrup Mosebæk-systemet gennemløber og afvander Karlstrup Mose, mens Solrød Bæk hænger sammen med og afvander Gl. Havdrup Mose, og Skensved Å-systemet gennemløber og afvander Jersie Mose. Ud over afvandingen af naturområder og marker ledes stort set alt regnvand fra bygninger, veje og andre befæstede arealer til vandløbene og videre til Køge Bugt.

Møllebæk-systemet

I den nordlige ende af kommunen er Møllebæk-systemet, som består af vandløbene: Hastruprenden (grænsevandløb til Roskilde Kommune), Vildmoseløbet (grænsevandløb til Greve Kommune), Karlslundebækken (Greve Kommune) og Møllebækken (delvis grænsevandløb til Greve Kommune)

Karlstrup Mosebæk-systemet

Syd for Møllebæk-systemet er Karlstrup Mosebæksystemet, som består af vandløbene: Tilløb til Karlstrup Mosebæk (Solrød Kommune) og Karlstrup Mosebæk (Solrød Kommune)

Solrød Bæk-systemet

Midt i kommunen er Solrød Bæk-systemet, som består af Salbjergbæk (grænsevandløb til Roskilde Kommune), Ejrebæk, Skelbækken og Solrød Bæk (alle Solrød Kommune).

Skensved Å-systemet

I den sydlige ende af kommunen er Skensved Å-systemet, som består af Glørmoserenden (grænsevandløb til Roskilde Kommune), Lillesletstreget, Gammelmose-streget, Hyllemosestreget, Skær-ingsstreget, Magleengsstreget (alle Solrød Kommune) og Skensved Å (grænsevandløb til Køge Kommune).