Mål for vand

Byrådets mål for vand er:

  • Solrød Kommune vil sikre, at kommunens vandområder har høj kvalitet, og at dette sker i overensstemmelse med målene i statens vandområdeplan, vandområdedistrikt II - Sjælland.

Solrød Kommune skal leve op til målene i de statslige vandområdeplaner, som vedrører mål for vandløb, søer, kystvande, grundvandsforekomster og spildevand. Planen kan ses på www.mst.dk.

Du kan læse Mere om vandområdeplanerne under retningslinjer for vand.

Tidligere var retningslinjer i forhold til områder med særlig drikkevandsinteresse og indvindingsoplande indeholdt i vandplanen. Vandplanen er nu ophævet, idet der pr. juli 2016 er vedtaget en Vandområdeplan.

Byrådets mål er overført uændret fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.