Mål for kulturmiljøer

Byrådets mål for kulturmiljøerne er:

  • At beskytte, styrke og pleje områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til kulturhistorie i det åbne land.
  • Gennemføre fokuserede indsatser for biodiversitet i områder, der rummer væsentlige værdier knyttet til landskab, geologi, kulturhistorie og økologiske forbindelser for planter, dyr og lavbundsarealer i det åbne land.

Beskyttelsesværdierne omfatter kulturhistoriske interesser i det åbne land.

Retningslinjerne skal sikre, at disse værdier i det åbne land landskabet ikke forringes. Det vil sige, at det skal vurderes, om et konkret indgreb i form af bebyggelse, anlæg eller ændret anvendelse forringer de konkrete værdier i et område.

Byrådets mål er dels hentet fra den nu aflyste Solrød Kommuneplan 2017 og fra Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.