Mål for skiltning i og ved centerområder

Byrådets mål for skiltning i centerområder:

  • At sikre at centrene i Solrød Kommune fremstår indbydende og inviterende for brugere og handlende.
  • At borgerne orienteres om de enkelte virksomheders beliggenhed og aktiviteter under hensyntagen til ønsket om at opnå et harmonisk og tiltalende center.
  • At dette kan ske med placering af fælles skiltepylon der oplyser om centrets åbningstider, virksomheder, oversigtskort m.v.
  • At sikre at skiltning ikke er til ulempe for trafik eller omboende ved udseende, belysning m.v.
  • At sikre at erhverv og butikker i centrene holder en ensartet og harmonisk skiltning inden for de enkelte centerområder som helhed, men også på de enkelte facader i de enkelte centre.

Der er udpeget 4 detailhandelscentre i Solrød Kommune; Solrød Center, Havdrup Center, Jersie Center og Trylleskov Strand Center.

Solrød Center er det største og ligger direkte ud til Strandvejen. Havdrup Center er det næststørste butikscenter og ligger centralt i Havdrup ud til Hovedgaden og Stationspladsen. Begge butikscentre er omfattet af helhedsplaner, som skal danne plangrundlag for nyt byliv, skiltning mv. i disse områder.

Jersie Center ligger ved siden af Jersie Station og Trylleskov Strand Center er ved at blive anlagt i den nye bydel Trylleskov Strand.

Byrådet vedtog i august 2015 helhedsplaner for Solrød Center og Havdrup Center og bymidte. Helhedsplanerne udpeger en udviklingsstrategi for de to største centre i kommunen - udviklingsstrategier som ikke blot kommunen men også erhvervsliv og civilsamfund kan og vil tage del i. Helhedsplanernes intentioner for bymidterne er indarbejdet i dette tema om skiltning.

Se Helhedsplan for Solrød Center her.

Se Helhedsplan for Havdrup bymidte her.

Målene blev fastsat i forbindelse med tilblivelsen af temahæftet om skiltning, der blev vedtaget den 29. marts af Byrådet som et tillæg til Kommuneplan 2013-2025.

I Planstrategi 2020 og Den Grønne Dagsorden blev der lagt op til at tema om detailhandel skulle genvedtages. Derfor er temaet stort set overført uændret fra den nu aflyste Kommuneplan 2017.

Se mere om Lovgivning m.m. i forhold til kommuneplanen her.