Prioritering af klimatilpasning ifm. regn

Statisk kort
Statisk kort

Kortet herover viser prioriteringsrækkefølgen for klimatilpasning af områder i kommunen. Prioriteringen er foretaget ud fra, hvor der opnås størst økonomisk gevinst (skadesreduktion) holdt op mod omkostningerne til klimatilpasning.