Resultat af høring

På siden her kan du få et overblik over de indkomne høringssvar, og hvordan de er blevet behandlet i forhold til den endelige kommuneplan.

I høringsperioden er der kommet 46 høringssvar fra borgere og myndigheder.

Desuden blev der afholdt to borgermøder den 9. august 2021 om kommuneplanforslaget og de væsentligste ændringer i forhold til den gældende kommuneplan fra 2017.

Her på siden kan du se de indkomne høringssvar, referat fra borgermøderne og høringsnotatet med behandling af høringssvar.

Se materiale fra høringen

Byrådet besluttede ved behandlingen af den endelige plan at tage forslag om tre nye boligområder ved Havdrup ud af planen. 

Se hvordan Byrådet behandlede den endelige kommuneplan i referatet fra byrådsmødet den 20. december 2021, punkt 188.

Du kan også læse nyheden om Byrådets vedtagelse af planen her på kommunens hjemmeside.